Bezpečí doma

ÚVOD

Pro většinu z nás je domov místem, kde se cítíme nejbezpečněji. Bohužel i zde je nutné počítat s tím, že se můžeme setkat s různými druhy nebezpečných situací.

Když se zaměříme na to, jaké typy problémů se nám doma můžou nejpravděpodobněji stát, tak zde máme dvě hlavní skupiny se stejným motivem, kterým je majetková trestná činnost. První velkou skupinou jsou krádeže vloupáním, tedy situace, kdy lidé nejsou doma a pachatelé násilně vniknou do jejich obydlí s cílem ukrást cokoliv cenného. Druhou oblastí jsou situace, kdy jsou lidé přítomni doma a pachatelé se pod různými záminkami dostávají do jejich obydlí, kde je pak podvodem nebo krádeží často připraví o celoživotní úspory.

 

I. PREVENCE: Jak se vyhnout problémům

II. BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ: Nebezpečí už mi hrozí

 

 • Vždy zamykejte. Při odchodu i po příchodu.

 • Větší množství peněz v hotovosti je lépe uložit do banky

 • Pro všechny případy je dobré mít kopie všech dokladů, fotografie cenných věcí nejlépe i s výrobními čísly. Zvýší to nejen šance Policie na dopadení pachatele, ale také usnadní jednání s pojišťovnami při likvidaci pojistné události.

 • Pokud opouštíte Vaše obydlí na delší dobu (např. v období léta), tak doporučujeme udělat několik jednoduchých kroků, aby eventuální pachatelé nepoznali, že nejste delší dobu doma. Doporučujeme nastavit časový spínač na pár světel v obydlí, přesměrovat poštu a případně i požádat příbuzné či sousedy o několik nepravidelných návštěv obydlí.

 • Jmenovku na dveřích mějte vždy v množném čísle např. „Novákovi“.

 • Na plotě mějte ceduli „POZOR PES!,“ i když psa nemáte. Může to odradit potenciální útočníky.

 • Vhodně vybrané a instalované mechanické prvky zabezpečení mohou nejen odradit pachatele, ale bezesporu přispějí i k většímu pocitu bezpečí:

 1. Kvalitní zámek, případně i přídavný zámek
 2. Bezpečnostní dveře s odpovídajícími zárubněmi (rámem)
 3. Panoramatické kukátko či videotelefon
 4. Řetízek či jiná bariéra proti rozražení dveří
 5. Dobré osvětlení ve všech prostorách domu i kolem něj – to platí především pro oblast          vstupu do domu.

Udržovat dobré sousedské vztahy může pro někoho znít jako klišé, ale v praxi je to tím nejlepším preventivním opatřením. Nejen, že budete schopni rozeznat případné podezřelé lidi v blízkosti svého obydlí, protože víte, kdo kde bydlí, ale budete mít i jistotu, že v případě potřeby se můžete na své sousedy spolehnout.

Pamatujte, že nemáte žádnou povinnost pouštět kohokoliv k Vám domů.  

 • Umožněte vstup do bytu jen osobám, kterým důvěřujete. Pachatelé se často snaží vytvořit psychologický tlak pod všemožnými záminkami, abyste jim otevřeli dveře a umožnili vstup do obydlí. Může to být vrácení přeplatku, havárie vody, vzkaz od příbuzných, tíživá životní situace a podobně. V případě, že někdo potřebuje akutní pomoc, obraťte se na někoho dalšího – policii, městskou policii, zavolejte sousedce, jestli by nemohla přijít. Doporučujeme to také člověku za dveřmi říci, že už mu voláte pomoc. Ve většině případů už toto odradí případné pachatele.

 • Nepouštějte bez předchozího ohlášení nikoho dovnitř, popř. si ověřte totožnost údajného zaměstnance u společnosti, pro kterou má pracovat. Každý zaměstnanec, opravář a technik by měl být vybaven identifikačním průkazem, kde je číslo na firmu, pro kterou pracuje. V případě i těch nejmenších pochybností doporučujeme vždy si ověřit jeho totožnost na této telefonní lince.

 • Doma vždy používejte dveřní kukátko a vždy se přesvědčte, komu otevíráte. Pokud něco přebíráte, mějte dveře zajištěné řetízkem, nebo alespoň nohou.

 • Neotvírejte, pokud se nepřesvědčíte, kdo je za dveřmi.

 • Při příchodu domu mějte klíče připravené v ruce a rozhlídněte se kolem sebe. V případě, že uvidíte někoho podezřelého, jděte na nějaké bezpečné místo (obchod, MHD).

 • Preferujte použití výtahu. Vždy je lepší, abyste v něm nebyli sami s cizím člověkem.

 • Jestliže přijdete domů a všimnete si známek násilného vniknutí, nikdy nechoďte dovnitř. Možný pachatel by mohl být stále uvnitř, či byste mohli znehodnotit stopy pro policii. Vhodnější je jít na bezpečné místo, např. k sousedům, a zavolat na Policii.

 • Jestliže se již ocitnete s pachatelem ve vašem obydlí, snažte se opustit domov a dostat se do bezpečí. V případě, že by únik byl příliš riskantní, dejte útočníkovi vše, co žádá. Nic nestojí za případná zranění. Pokud pachatel i tak pokračuje ve fyzickém napadání, je nejlepším řešením lehnout si na zem a krýt si citlivá místa – nohy přitáhnout k tělu a rukama si krýt hlavu.

Nevíte si rady?

kontaktujte nás