Ministerstvo vnitra ČR podporuje projekt BpS a reaguje tím na skutečnost, že se zvyšujícím se zastoupením seniorů v demografické struktuře obyvatelstva ČR i v ostatních státech EU lze očekávat též zvyšování počtu a nebezpečnosti trestných činů páchaných na této cílové skupině. Z tohoto důvodu je potřeba si uvědomit, že v současné době je nutné věnovat se problematice bezpečí seniorů stále víc a víc. Jedná se např. o vzdělávání seniorů a také odborné veřejnosti zaměřené na domácí bezpečnost, podvodné prodeje, mezigenerační vztahy, anti-diskriminační jednání apod.

Nevíte si rady?

kontaktujte nás