Domácí násilí

ÚVOD

Rodina znamená pro většinu z nás bezpečné zázemí, kde nacházíme podporu a pochopení. Ne každý má však takové štěstí. Jak poznáte, že žijete v násilném vztahu a jak násilí řešit? Domácí násilí má několik forem a ne každá forma je tak zřejmá a viditelná jako forma fyzického násilí. Uvědomit si, že jsem obětí domácího násilí a uniknout z něj je složitější, než se může na první pohled zdát. Proto může vaše všímavost a uvědomění pomoci i někomu z Vašich blízkých. Násilí nemusí být jen mezi manželi a partnery ale třeba i vnoučaty a prarodiči, kteří spolu nebydlí. 

Jak poznám, že se jedná o domácí násilí?

Znaky domácího násilí:

 1. Opakovanost a dlouhodobost násilí
 2. Eskalace násilí
 3. Násilí mezi blízkými osobami (jasné role)
 4. Skrytost – místem násilí je privátní prostředí (dům, auto, chata…), místo je stranou společenské             kontroly

Formy domácího násilí:

 • Psychické

ponižování, urážení, obviňování, zákazy, zastrašování, hrubé chování až vyhrožování, vydírání, ničení věcí oběti, terorizování

 • Fyzické

facky, bití rukama nebo předměty, kopání, škrcení, svazování, ohrožování bodnou nebo palnou zbraní, odepírání spánku a jídla až po útok na životEkonomické (finanční závislost)

 • Ekonomické (finanční závislost)
 • Emocionální

soustavná kontrola – co děláte, s kým se stýkáte, kam chodíte, zesměšňování, citové vydírání, výhružky odebráním dětí, vyhozením z bytu

 • Sociální

zákazy kontaktů s rodinou a přáteli, sociální izolace oběti, využívání dětí nebo jiných osob jako prostředku nátlaku na oběť

Pokud zjistíte, že je na Vás pácháno domácí násilí a rozhodnete se s tím něco udělat, kontaktujte některou z organizací, která se problémem zabývá a pomůže vám problém vyřešit- viz. mapa pomoci.

Začněte shromažďovat veškeré důkazy, které budou dokazovat domácí násilí – sms zprávy, fotky, zvukové nahrávky, zdravotní zprávy atd. Dávejte pozor, abyste nebyli při pořizování důkazů přistiženi.

Vykázání:

Agresor může být ze společné domácnosti vykázán. Toto opatření slouží k vaší ochraně. Vykázání může trvat až 10 dnů a může být prodlouženo až na půl roku. V této době se k vám agresor nesmí přiblížit a kontaktovat vás. Odevzdá klíče od bytu, a pokud by nařízení porušil, vystaví se trestnímu stíhání.  

V případě, že u Vás dochází k domácímu násilí, tedy naplnění některého z trestných činů, můžete podat na pachatele domácího násilí trestní oznámení. Pokud se tak rozhodnete, je důležité zajistit si bezpečí – viz. níže. V období řešení trestního oznámení může násilí eskalovat.

Rozhodně vám nedoporučujeme podávat trestní oznámení na osobu v době, kdy sdílíte společnou domácnost. Pokud tak učiníte, vystavujete se velkému nebezpečí.

Základní rady:

 • Mějte u důvěryhodné osoby ukryté důležité dokumenty, např. rodné listy dětí, oddací list, pas apod. 

 • Je dobré mít záložní klíče od bytu. Také je vhodné ponechat si odložený určitý finanční obnos.

 • Mějte v bytě, nebo na nějakém pro vás přístupném místě uschovanou tzv. pohotovostní tašku, kde budete mít peníze atd. pro případ rychlého odchodu.

 • Mějte stále zapnutý telefon. Pokud vám dotyčná osoba telefon kontroluje, nebo bere, je výhodné mít ještě jeden. Mějte policii na rychlé volbě.

 • Informujte někoho ve svém okolí o tom, co se u vás doma děje. Zkuste mluvit o násilí a své situaci se svými přáteli, zjistěte, na koho se obrátit v případě nouze.

 • Je-li to možné, domluvte si signál se sousedy pro případ, že byste nemohli volat policii sama. Může to být rozsvícené světlo, nějaká neutrální věta, kterou řeknete do telefonu.

 • Vidíte-li, že se schyluje k nějakému incidentu, pokuste se pod nějakou záminkou odejít včas. Přemýšlejte o tom, co případně můžete říci a na co se vymluvíte – např. nákup apod.

Co dělat, když vás agresor napadne?

 • Je dobré přemýšlet o tom, jak se zachovat, když dojde k napadení. I když to není příjemné, může se to velice osvědčit. Člověk ve stresu jedná často zkratkovitě, a proto je důležité mít jednotlivé kroky alespoň trochu rozmyšlené.

 • Pokud vás agresor bije, snažte se schoulit do rohu, krýt si rukama hlavu a nohy přitáhněte k tělu, abyste si chránili břicho.

 • Pokud jste v nebezpečí a potřebujete pomoc, zavolejte policii.

Nevíte si rady?

kontaktujte nás