O projektu

 

Cílem projektu „Bezpečí pro seniory“ je zvýšit úroveň bezpečnosti seniorů. Chceme se stát zdrojem relevantních informací souvisejících s bezpečností seniorů, a to jak pro širokou, tak odbornou veřejnost. Nejde nám o to, zaměřit se čistě na jeden problém týkající se seniorů, ale hodláme poskytovat informace jak ohledně typických problémů pro seniory (podvodné prodeje, domácí násilí),  tak i bezpečnosti obecně.

Řešení u jednotlivých problémů budou prezentovány jak z krátkodobého pohledu – bezpečné chování, tvorba bezpečnostních plánů na taktické a technické úrovni, tak i z dlouhodobé perspektivy – prevence a změna negativních životních vzorců, díky kterým se senioři do těchto krizových situací dostávají. Vedle těchto primárně teoretických informací budou mít zájemci možnost seznámit se s praktickou aplikací bezpečného chování a se základy sebeobrany na různých kurzech a seminářích.

Tento projekt je unikátní především šíří záběru, kdy nabízí jak seniorům z řad široké veřejnosti, tak i pracovníkům neziskových organizací nejen možnost získat teoretické znalosti ohledně prevence, ale také příležitost si vše prověřit během praktických seminářů. Projekt vznikl díky podpoře Ministerstva vnitra ČR a Magistrátu hlavního města Prahy.

Realizátorem tohoto projektu je zapsaný spolek Krav Maga z.s., regionální zástupce organizace Krav Maga Global

 

 

Nevíte si rady?

kontaktujte nás